ENSTİTÜ  MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN  GENEL  TANIMI

Araştırma Enstitümüz 1977 yılında merkezi Diyarbakır’da olmak üzere “Araştırma Bölge Müdürlüğü” adıyla kurulmuş ise de gerek idare binası ve gerekse hizmet evi bulunmamamsı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Ormancılıkla ilgili birimlerin Elazığ ilinde yoğunlaştığı ve bu durumun Orman Araştırma Müdürlüğünün bu birimlerle işbirliği sağlaması açısından yararlı görüldüğünden, 1982 yılında kuruluş merkezi Elazığ iline nakledilmiştir. Kuruluş burada “Araştırma Müdürlüğü” adıyla, Ankara Ormancılık Araştırma Enstitüsüne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmekte iken; 21.05.1992 tarih ve 3800 sayılı “Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile 17.09.1992 tarih ve 92/3553 sayılı “Bakanlar Kurulu Kararı” gereğince doğrudan Bakanlığa bağlı bir Müdürlük durumuna gelmiştir. Kuruluş halen 18.10.1994 tarihli “Orman Bakanlığı Ormancılık Araştırma Yönetmeliğin” de yer alan hükümler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Müdürlüğümüz faaliyet alanına giren bölgedeki ormanların iyileştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

gda0023.jpg
ÇALIŞMA ALANI ve ORMAN DURUMU

Görev alanı Bakanlık Makamının 12.07.1994 tarihli onayı ile belirlenen Enstitümüz Doğu Anadolu Bölgesinin illeri (Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari) ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çoğu illeri (Diyarbakır, Mardin, Ş.Urfa, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Batman) olmak üzere toplam 15 il çalışma kapsamı içinde yer almaktadır.

görevalanı.jpg
      Bölgenin orman alanı yaklaşık 2 milyon ha. olup bunun tamamına yakın bölüm Meşe baltalıklarıdır. Yüzyılın başına kadar sık ve sağlıklı yapıda olan baltalıkların büyük bölümü bozuk duruma dönüşmüştür. Nüfus artışına paralel olarak artan yakacak odun talebi ve bunun daha çok yasa dışı yollarla karşılanması, tahribatın başta gelen nedenidir. Mülkiyet sorununun halledilmemiş olması, meraların yetersiz ve bozuk nitelikte oluşu nedeniyle hayvan beslemesinde cilo denilen meşenin taze sürgün ve yaprakların kullanılması, diğer nedenler arasında sayılabilir.

Bölgede yaygın olarak bulunan Meşe türleri Doğu Palamut Meşesi, Mazı Meşesi, , Saçlı Meşe ve Lübnan Meşesi ve  Sapsız Meşe’dir. Bunların dışında Menengiç, Ceviz, Çitlembik, Erguvan, Mahlep, Huş, Badem, Dut, İğde, Titrek Kavak, Alıç, Dişbudağı, Söğüt, Üvez ve Akçaağaç türlerine rastlanmaktadır. Doğal iğne yapraklı türler olarak da Ardıçlar ve lokal olarak Kızılçam bulunmaktadır.

Bölge Ormanlarının % 97’si meyilli yapıdaki VI. ve VII. sınıf arazilerde yer almaktadır. Bu olumsuzluklara, ormanlardan aşırı yararlanmada eklendiğinde, erozyon için uygun ortamın meydana gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bölge arazisinin %57. si şiddetli ve çok şiddetli erozyonun etkisi altındadır. Yapılan araştırmalara göre Fırat Havzasında km2 den yılda ortalama 545 ton, Dicle Havzasında 469 ton yüzer materyal taşınmaktadır. Yüzer ve oyuntu erozyonu biçiminde görülen su erozyonunun dışında taban arazilerde rüzgar erozyonu mevcuttur. Bunların dışında bölgede son zamanlarda GAP kapsamında yapılan tarımda aşırı sulama neticesinde özellikle Harran-Akçakale ovalarında tuzlanma ve taban suyunun yükselerek arazilerin kullanılamaz duruma gelmesine yol açmış, arazilerin yarıdan fazlası çoraklaşmış, kullanılamaz duruma gelmiş veya verim oranı son derece azalmıştır.

BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLERİN DURUMU

Araştırma Müdürlüğümüz, halen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü yerleşim alanı içinde kalan ve mülkiyeti Orman Bakanlığına ait Ormancılık Araştırma Müdürlüğü binamız bulunmaktadır. Zemin kat ve 1. katın bir bölümü Laboratuar ve çalışma odaları 2. katta Müdür ve idari personel odaları ve 3. kata ise; kütüphane, toplantı salonu ve çalışma odaları bulunmaktadır.

Müdürlüğümüze ait lojman olmayıp, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne ait lojmanlardan 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 5 Mühendis, 2 Memur ve 2 Daimi İşçinin oturmaları için 11 lojman tahsis edilmiş bulunmaktadır. Keza diğer yardımcı ve sosyal tesislerimiz bulunmadığından Bölge Müdürlüğünün mevcut tesislerinden faydalanılmaktadır.

ARAÇ- MAKİNA PARKI VE  TECHİZAT DURUMU

       Müdürlüğümüze ait 3 adet çift kabinli arazili Pick-up mevcuttur. 1 adet 1998 model Isızu pikap ve 2 adet 1997 model toyota pikap ile 15 il bazında yürütülen ormancılık arazi faaliyetleri kullanılmaktadır. Laboratuarımızda makro ve mikro besin elementlerinin  analizlerinin büyük çoğunluğunu analiz yapabilecek atomik absorbsiyon cihazı, mikroskop, buzdolabı, oksijen tüpü, 01-11 numune alma seti, fırın, etüv, yatay ve dikey çalkalama cihazı, saf su cihazı, Scheibler Kalsimetresi, nüve, süzme seti, pH metre, kondüktüvimetre, mikser, fleym fotometre, spektrometre, ısıtıcılar, azot tayini için yakma-distilasyon-titrasyon ünitesi, tarla kapasitesi cihazı, hassas ve kaba teraziler, santrifüj, nüve, bitki yetiştirme dolabı, tuz ölçer, organik madde öğütücüsü, nem ölçer ve diğer cam malzemeler mevcuttur.